Affärsidé

MarknadsTaktik ska tillgodose företags behov av effektiv TV-exponering i samband med svensk elitidrott!

TAKTIKMETODEN

Fler och fler företag har insett hur effektivt TV-exponering bidrar till att öka slagkraften med övriga reklamkampanjer. Taktikmetoden, som vi kallar vårt tillvägagångssätt, är vår nyckel till framgång för alla våra uppdragsgivare.

Taktikmetoden steg för steg:

Genomgång av företagets nuvarande marknadsaktiviteter

Genomgång av företagets nuvarande marknadsaktiviteter

Förslag till idrottsevenemang med TV-täckning

Förslag till idrottsevenemang med TV-täckning

Fastställande av evenemang och budget

Fastställande av evenemang och budget

Själva genomförandet, bevakning i er loggbok

Själva genomförandet, bevakning i er loggbok

Uppföljning och genomgång

Uppföljning och genomgång

HISTORIK

Det var i mitten på 1980 – talet, då reklam-TV knappt existerade i Sverige, som dagens arenareklamaktörer lärde sig hur viktigt det är att kunna redovisa resultat åt sina kunder och dess mediainvesteringar inom området TV-sänd idrott.

Trenden visade att de företag som investerat i sina varumärken via TV-sända idrottsevenemang fick mer uppmärksamhet än sina konkurenter.

1991 startas MarknadsTaktik och det är med erfarenhet från dessa år på 80-talet vi har utformat vår affärsidé.

Från starten på tidigt 90-tal fram till dagens datum har vi med hjälp av hårt arbete, hög kompetens hos våra medarbetare, den digitala utvecklingen samt det ständigt växande utbudet av nya Tv-kanaler lyckats göra arenareklamen till en framgångsrik exponeringsform för många nöjda uppdragsgivare.

Reklam i Allsvenskan då och nu: från statiska till dynamiska skyltar

Kontakta oss!

  Namn:

  E-post:

  Telefonnummer:

  Intresserad av:

  Meddelande:

  Till topp