Exponeringsformer

Exponeringsformer

Digital LED-reklam

Den digitala LED-reklamen är den senaste och mest innovativa exponerings­formen. Här ges möjligheten att kombinera ihop ett företagsnamn/varumärke med ett riktat budskap. Ger stor uppmärksamhet och hög igenkänningsgrad när ett varumärke exponeras på egen hand runt t.ex. en fotbollsplan.

LED-reklamen exponeras växelvis mellan flera olika annonsörer under matchens gång. Denna exponeringsform passar bäst för kunder med riksintresse vid helsända evenemang i våra största TV-kanaler. LED-reklamen skall vara en exklusiv produkt och av den anledningen strävar vi alltid efter att exponera ett varumärke åt gången utmed hela reklamytan istället för att dela upp varje sekvens mellan flera olika budskap.

Ett undantag till denna regel kan vara de föreningar som söker lokala sponsorer där TV-exponeringen inte är av avgörande betydelse. För att få ut optimalt utfall av arenareklamintäkterna bör då denna LED-reklam placeras utmed den blinda långsidan (den ej TV-mässiga).

Några exempel på digital LED-reklam

Kontakta oss!

  Namn:

  E-post:

  Telefonnummer:

  Intresserad av:

  Meddelande:

  Till topp