Nyheter

Caverion förlänger uppdraget

4 juli, 2014

Lyckad satsning på TV exponering under året lade grunden för fortsatt samarbete på våra populäraste TV-sända idrotter. Geografisk spridning över hela landet på de arenor som har bäst TV exponering kombineras med de orter som Caverion har ytterligare behov att stärka sina positioner på.

”Caverion designar, installerar, förvaltar och underhåller användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Caverions tjänster används bland annat i kontor, butiksfastigheter, bostäder, offentliga lokaler, industrianläggningar och infrastruktur. Caverions styrka ligger i den tekniska kompetensen och heltäckande tjänster inom samtliga teknikområden för livscykeln hos fastigheter och industrianläggningar.”

Caverion

Kontakta oss!

  Namn:

  E-post:

  Telefonnummer:

  Intresserad av:

  Meddelande:

  Till topp