Nyheter

GARO laddar på!

10 december, 2021

GARO planerar för ökad kännedom om företaget och sina produkter bland annat genom frekvent och fortlöpande TV exponering i samband med svensk toppidrott. Avsikten är att göra sitt varumärke ännu mera känt och att ta vara på idrottens positiva mervärden.

– ”I takt med att den svenska bilflottan elektrifieras ökar efterfrågan ytterligare på laddstolpar, både privat såväl som ute i samhället. Då gäller det att ladda sitt varumärke smart och där idrotten helt klart har en stor fördel i detta sammanhang. Ska bli mycket spännande att få följa GARO´s framgångar!” konstaterar Thomas Kalmér ansvarig för det nya uppdraget.

Kontakta oss!

  Namn:

  E-post:

  Telefonnummer:

  Intresserad av:

  Meddelande:

  Till topp